Dr. Öğr. Üyesi BİROL ŞAFAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BİROL ŞAFAK

T: (0282) 250

M bsafak@nku.edu.tr

W bsafak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez: Helicobacter pylori tanısında floresan in situ hibridizasyon ile diğer hızlı tanı yöntemlerinin karşılaştırılması ve eşlik eden klaritromisin direncinin araştırılması (2007)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1987-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2003-2007
Araş. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2001-2003
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Uzman Doktor SAĞLIK BAKANLIĞI-BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2009-2017
Uzman Doktor SAĞLIK BAKANLIĞI-ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ 2007-2009
Araştırma Görevlisi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2003-2007
Araştırma Görevlisi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2001-2007
Pratisyen Hekim SAĞLIK BAKANLIĞI-İZMİR BERGAMA GÖÇBEYLİ SAĞLIK OCAĞI 1997-2001
Pratisyen Hekim SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON İHSANİYE KARACAAHMET SAĞLIK OCAĞI 1997-1997
Yedek Subay MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI-KÜTAHYA HV.RADAR MVZ.K.LIĞI 1996-1997
Pratisyen Hekim SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON İHSANİYE KARACAAHMET SAĞLIK OCAĞI 1994-1996
Pratisyen Hekim SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON İHSANİYE SAĞLIK OCAĞI 1994-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAFAK B., EREN TOPKAYA A., TOMBAK Ö., Should Hepatitis C Virus Antibody Be Used for Screening Purposes?, Viral Hepatit Dergisi, vol. 24, pp. 18-20, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ŞAFAK B., Baykan Ö., Kılınç O., Özer Yıldırım D., The Importance of Mean Neutrophil Volume (MNV) Values in Differential Diagnosis of Bacterial Sepsis, Journal of the National Medical Association, vol. 109, pp. 211-214, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. ŞAFAK B., Kılınç O., Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and Their Antimicrobial Susceptibilities, Klimik Dergisi, vol. 29, pp. 61-65, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. ÇİFTCİ İ. H., UĞRAŞ M., ACARTÜRK G., Aşık G., ŞAFAK B., DİLEK F. H., Comparison of FISH, RFLP and agar dilution methods for testing clarithromycin resistance of Helicobacter pylori, The Turkish Journal of Gastroenterology, vol. 25, pp. 75-80, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
5. ŞAFAK B., Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve AntiHIV Seroprevalansı, Viral Hepatit Dergisi, vol. 19, pp. 43-45, 2013.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
6. AKTEPE O. C., ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., USLAN M. İ., DİLEK F. H., Five methods for detection of Helicobacter pylori in the Turkish population, World Journal of Gastroenterology, vol. 17, pp. 5172-5176, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., DİLEK F. H., USLAN M. İ., ÇETİNKAYA Z., Aşık G., DİLEK O. N., Prevalence of cagA and vacA genotypes of Helicobacter pylori isolated from Turkish patients with active or non-active chronic gastritis, Scandinavian Journal of Infectious Diseases, vol. 42, pp. 435-438, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., ÖZDEMİR ERDOĞAN M., Kiyildi N., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., ALTINDİŞ M., Aşık G., In vitro anti-Helicobacter pylori activity of usnic acid, Phytotherapy Research, vol. 23, pp. 955-957, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ÇİFTCİ İ. H., KÖKEN R., BÜKÜLMEZ A., ÖZDEMİR ERDOĞAN M., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., Nasal carriage of Staphylococcus aureus in 4-6 age groups in healthy children in Afyonkarahisar, Turkey, Acta Paediatrica, vol. 96, pp. 1043-1046, 2007.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., ÜNALAN D., [Evaluation of the level of knowledge of medical secretaries about clinical specimens]., Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 40, pp. 347-53, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAFAK B., KILINÇ O., TUNÇ N., TOPÇU B., Türkiye’de bir devlet hastanesinde 2010-2016 yılları arasında Pseudomonas aeruginosa antimikrobiyal duyarlılık sonuçları, ANKEM Dergisi, cilt 32, ss. 31-36, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ŞAFAK B., ERGÜT SEZER B., COŞKUN YENİGÜN E., Leclercia adecarboxylata’ya bağlı gelişen kateter kaynaklı bakteriyemi olgusu, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 6, ss. 79-81, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
3. ŞAFAK B., Kılınç O., Tunç N., Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter Baumannii Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Oranlarının İncelenmesi (2010-2016), FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt 21, ss. 77-81, 2016.
Özgün Makale TR DİZİN
4. ŞAFAK B., Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 2011-2013 Yılları Arası Kistik Ekinokokkozis Serolojisi Sonuçları, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 16, ss. 265-268, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN
5. ŞAFAK B., Kılınç O., Eser T. T., Altı Yaşındaki Çocuk Hastada Streptococcus pneumoniae ya Bağlı Gelişen Üriner Sistem İnfeksiyonu, ANKEM Dergisi, cilt 28, ss. 150-153, 2014.
Vaka Takdimi TR DİZİN
6. ŞAFAK B., Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı, Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 5, ss. 121-124, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
7. ÇİFTCİ İ. H., DİLEK F. H., ŞAFAK B., Aşık G., acartürk g., Floresan In Situ Hibridizasyon Yöntemiyle Helicobacter pylori Tanısında Gözlemciler Arasında Fark Var mı?, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt 42, ss. 61-65, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
8. ÇİFTCİ İ. H., Aşık G., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., ALTINDİŞ M., AKÜ tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanesinde 2003-2007 yılları arasında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 9, ss. 33-36, 2008.
Özgün Makale TR DİZİN
9. ALTINDİŞ M., ŞAFAK B., DEMİRDAL T., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., Kan Kültürlerinden İzole Edilen Etkenlerde Tigesiklin Duyarlılığı, ANKEM Dergisi, cilt 21, ss. 171-174, 2007.
Özgün Makale TR DİZİN
10. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., KIYILDI N., AKTEPE O. C., ÇETİNKAYA Z., ALTINDİŞ M., Ventilatör ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspirat kültürleri:2004-2006 yılları sonuçları, ANKEM Dergisi, cilt 21, ss. 81-85, 2007.
Özgün Makale TR DİZİN
11. ALTINDİŞ M., ŞAFAK B., DEMİRTÜRK N., AKTEPE O. C., DEMİRDAL T., ÇETİNKAYA Z., ARSLAN F., Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 7, ss. 19-22, 2006.
Özgün Makale TR DİZİN
12. ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., AKTEPE O. C., ÇETİNKAYA Z., ALTINDİŞ M., Mikrobiyolojik örnek verme sürecinde hasta memnuniyetinin araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt 36, ss. 103-106, 2006.
Özgün Makale TR DİZİN
13. ALTINDİŞ M., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., Sefpodoksimin Gram Negatif Comaklar Uzerine in-Vitro Etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 7, ss. 39-42, 2006.
Özgün Makale TR DİZİN
14. ÇİFTCİ İ. H., ŞAHİN D. A., KIR ŞAHİN F., ÇETİNKAYA Z., ŞAFAK B., DİLEK O. N., Cerrahi alan enfeksiyonlarında etiyoloji ve maliyete etkisi, Kocatepe Tıp Dergisi, cilt 6, ss. 17-22, 2005.
Özgün Makale TR DİZİN
15. ÇETİNKAYA Z., ÇİFTCİ İ. H., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., ALTINDİŞ M., Klinik örneklerden izole edilen Klebsiella izolatlarının antibiyotiklere duyarlılıkları, ANKEM Dergisi, cilt 19, ss. 1-4, 2005.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BAYSALLAR M., ERENSOY M. S., ESEN B., FINDIK D., ZARAKOLU KÖŞKER I. P., LEVENT B., ÖZAKIN C., SÜZÜK YILDIZ S., ŞENER B., ZEYTİNOĞLU TÜRKEŞ A., EREN TOPKAYA A., GÖZALAN A., SANCAK B., KARAKOÇ E., ÖZKAYA E., BAL AKSU G., MUMCUOĞLU İ., KARAHAN Z. C., ERDEM İ., GÖNÜL TANIR N., AYGÜN G., ŞAFAK B., BÖLÜKBAŞI H., SÖYLETİR G., AYDEMİR S. Ş., DEMİR M., GÜRLER N., ADİLOĞLU A., ÖNGEN B., ABACIOĞLU Y. H., Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları İçin Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi-Kan Dolaşımı Örnekleri, Yayın Yeri: ÇAĞHAN OFSET, Editör: Hakan Abacıoğlu, Ali Adiloğlu, Selda Erensoy, Betigül Öngen, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAFAK B., CRISPR, 2nd International Health Science Congress (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
2. DOĞAN M., KARAALİ R., ARDIÇ E., KARDAN M. E., ŞAFAK B., YILDIRIM İ., ERDEM İ., Antibiyotik Kullanım Tercihlerimizin Hastane Enfeksiyonu Etkeni Gram-olumsuz Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları Üzerine Etkisi, 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 2018 (08.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. DOĞAN M., Karaali R., ARDIÇ E., KARDAN M. E., ŞAFAK B., YILDIRIM İ., ERDEM İ., Antibiyotik Kullanım Tercihlerimizin Hastane EnfeksiyonuEtkeni Gram-olumsuz Bakterilerin Antibiyotik DuyarlılıklarıÜzerine Etkisi, 7. TÜRKİYE EKMUDULUSLARARASI KONGRESİ 2018 (08.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri
4. ERDEM İ., KARAALİ R., ARDIÇ E., GÜRCAN M., ÇAMBAŞI N., KARDAN M. E., YILDIRIM İ., DOĞAN M., ŞAFAK B., EREN TOPKAYA A., Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları Üç Yıllık Analiz, 7. TÜRKİYE EKMUDULUSLARARASI KONGRESİ (08.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. KARAALİ R., ŞAFAK B., ARDIÇ E., DOĞAN M., EREN TOPKAYA A., ATAR R. V., KARDAN M. E., ERDEM İ., Tekirdağ İlinde Bir Plasmodium vivax Sıtması Olgu Sunumu, 7. TÜRKİYE EKMUDULUSLARARASI KONGRESİ (08.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KARAALİ R., ŞAFAK B., ARDIÇ E., DOĞAN M., EREN TOPKAYA A., ATAR R. V., KARDAN M. E., ERDEM İ., Tekirdağ İlinde Bir Plasmodium vivax Sıtması: Olgu Sunumu, 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 2018 (08.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri
7. ŞAFAK B., Kan kültürü alımının kontaminasyon oranlarına etkisi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur (02.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
8. GÜNAYDIN B., SARI A., EROL M. F., ŞAFAK B., TEKİN C., KABUKCUOĞLU Y. S., Prosthesis joint Infection, 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress 2018 (10.04.2018-14.04.2018).
Özet bildiri
9. SARI A., GÜNAYDIN B., EROL M. F., ŞAFAK B., TEKİN Ç., KABUKCUOĞLU Y. S., Case report of Salmonella Septic Arthritis, Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. ŞAFAK B., TOMBAK Ö., EREN TOPKAYA A., Evaluation of anti-HCV antibody reactive results with HCV RNA, Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
11. GÜNAYDIN B., SARI A., EROL M. F., ŞAFAK B., TEKİN Ç., KABUKCUOĞLU Y. S., The penetration of the shoe piece into the foot during the insertion of the nail into sole of the foot: a case report, Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. KARADAŞ N., KARADAŞ U., ŞAFAK B., KILINÇ O., YILMAZ KARAPINAR D., A rare reason of thrombocytopenia Brucellosis, 24th Biennial International Congress on Thrombosis – EMLTD Congress (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
13. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., ÖZDEMİR ERDOĞAN M., KIYILDI N., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., ALTINDİŞ M., In Vitro Anti-Helicobacter Pylori Activity Of The Usinic Acid, IUMS (International Union of Microbiological Societies) (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
14. ÇİFTCİ İ. H., DİLEK F. H., ŞAFAK B., ACARTÜRK G., AKTEPE O. C., DİLEK O. N., A comparison of fluorescence in situ hybridization and quantitative histopathologic examination for detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimens, 20th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation (20.09.2007-22.09.2007).
Özet bildiri
15. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., DİLEK F. H., USLAN M. İ., ÇETİNKAYA Z., Virulence markers (cagA, vacA) of Helicobacter pylori and gastric histopathology, 20th International Workshop on Helicobacter and Related Bacteria in Chronic Digestive Inflammation (20.09.2007-22.09.2007).
Özet bildiri
16. ALTINDİŞ M., TUNÇ N., KIYILDI N., ŞAFAK B., SOLAK O., ÇİFTCİ İ. H., Detection of β-Lactamases in nosocomial Gram negative clinical isolates, ICCAID-BISHKEK-KYRGYZSTAN (30.10.2006-02.11.2006).
Özet bildiri
17. AKTEPE O. C., ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., Anti-TG and Anti-TPO antibodies detection in thyroiditis cases by euroassay, 16th European Congress of Immunology-Paris-France (06.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞAFAK B., ALTUNAN B., TOPÇU B., EREN TOPKAYA A., Epilepsi Hastalarında Barsak Mikrobiyota Profili, 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi (11.10.2018-14.10.2018).
Tam metin bildiri
2. ŞAFAK B., TOMBAK Ö., EREN TOPKAYA A., Farklı Yöntemlerle Kolistin Duyarlılığının Tespiti, 13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul (06.04.2018-08.04.2018).
Özet bildiri
3. EREN TOPKAYA A., ŞAFAK B., Kan kültürü kontaminasyon oranına flebotomistlerin etkisi, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
4. ŞAFAK B., Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık yeterlik belgesi (Deneyimlerim), 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
5. ŞAFAK B., NEDİM T., KILINÇ O., Ayaktan ve yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik duyarlılıkları, 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (16.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
6. ŞAFAK B., BAYKAN Ö., KILINÇ O., ÖZER YILDIRIM D., Bakteriyel sepsis etkenlerinin ayrımında ortalama nötrofil hacmi değerlerinin yeri, 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (16.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
7. ŞAFAK B., KILINÇ O., TUNÇ N., Üriner infeksiyon etkenlerinin antibiyotik duyarlılıkları, 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (16.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
8. ŞAFAK B., KILINÇ O., 2010-2014 Yılları arasında üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen siprofloksasin dirençli ve GSBL pozitif Escherichia coli suşlarında fosfomisinin in-vitro etkinliği, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (18.11.2015-22.11.2015).
Özet bildiri
9. ŞAFAK B., Çeşitli örneklerden izole edilen nadir görülen Gram negatif mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, 2. Ulusal Klinik mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (09.11.2013-13.11.2013).
Özet bildiri
10. TUNÇ N., ŞAFAK B., ERAYDIN H., Çeşitli klinik örneklerden izole edilen bakteriler ve antimikrobiyal direnç oranları, 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (12.11.2011-16.11.2011).
Özet bildiri
11. ŞAFAK B., Kan donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı, I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antlaya (12.11.2011-16.11.2011).
Özet bildiri
12. ŞAFAK B., Yatan hastalardan izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları, 1. Ulusal klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (12.11.2011-16.11.2011).
Özet bildiri
13. ÇİFTCİ İ. H., AŞIK G., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., ALTINDİŞ M., AKÜ tıp fakültesi hastanesinde saptanan barsak parazitlerinin dağılımı, 33. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bodrum (21.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
14. ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., AKTEPE O. C., ÇETİNKAYA Z., AŞIK G., DİLEK F. H., ACARTÜRK G., FISH ve agar dilüsyon yöntemleriyle Helicobacter pylori’nin klaritromisin direncinin araştırılması, 33. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bodrum (21.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
15. ÇİFTCİ İ. H., DİLEK F. H., ŞAFAK B., AŞIK G., ACARTÜRK G., Biyopsi örneklerinde FISH yöntemi ile Helicobacter pylori tanısında mikrobiyolog ve patologların sonuçlarının karşılaştırılması, 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara (24.06.2008-28.06.2008).
Özet bildiri
16. ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., USLAN M. İ., AŞIK G., AKTEPE O. C., Biyopsi örneklerinde PZR yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması, 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara (24.06.2008-28.06.2008).
Özet bildiri
17. ÇİFTCİ İ. H., ÖZDEMİR H., KIYILDI N., ŞAFAK B., DEMİRDAL T., Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan çocuklarda parazit varlığı, 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri-Ürgüp (18.11.2007-23.11.2007).
Özet bildiri
18. ALTINDİŞ M., KARA F., ŞAFAK B., BAYRAM N., EREN H. H., Afyonkarahisar’daki pratisyen hekimlerin enfeksiyonlar konusunda mezuniyet sonrası eğitim gereksinimleri, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara (04.05.2007-05.05.2007).
Özet bildiri
19. ALTINDİŞ M., ŞAFAK B., DEMİRDAL T., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., Kan kültürlerinden izole edilen etkenlerde Tigesiklin duyarlılığı, 22. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya (29.04.2007-03.05.2007).
Özet bildiri
20. ŞAFAK B., ÇİFTCİ İ. H., ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., ALTINDİŞ M., İki farklı yöntemle Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısı, 13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya (14.03.2007-18.03.2007).
Özet bildiri
21. AKTEPE O. C., ÇİFTCİ İ. H., ÇETİNKAYA Z., ŞAFAK B., Dışkı örneklerinden izole edilen Shigella suşları için 4 yıllık değerlendirme, 32. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya (12.09.2006-16.09.2006).
Özet bildiri
22. ALTINDİŞ M., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., Sefpodoksimin Staphylococcus aureus ve enterik çomaklar üzerine in-vitro etkisi, 21. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya (04.06.2006-08.06.2006).
Özet bildiri
23. AKTEPE O. C., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., ÇİFTCİ İ. H., ALTINDİŞ M., Ürogenital örneklerde Chlamydia trachomatis aranması: Afyon bölge sonuçları, 3. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Sempozyumu, Afyonkarahisar (26.04.2006-29.04.2006).
Özet bildiri
24. ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., TUNÇ N., ÇİFTCİ İ. H., AKTEPE O. C., Afyon bölgesinde dışkı örneklerinden izole edilen Salmonella ve Shigella türleri ve antibiyotiklere direnç oranları, 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya (16.11.2005-20.11.2005).
Özet bildiri
25. ÇETİNKAYA Z., ŞAFAK B., ARSLAN F., ALTINDİŞ M., AKTEPE O. C., Santral venöz kateter örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotiklere dirençleri, 12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya (16.11.2005-20.11.2005).
Özet bildiri
26. ÇİFTCİ İ. H., ŞAHİN D. A., ÇETİNKAYA Z., ŞAFAK B., Postoperatif yara yeri enfeksiyonlarında mikroorganizma profili, 20. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi (22.05.2005-26.05.2005).
Özet bildiri
27. KIYILDI N., AKTEPE O. C., ŞAFAK B., ÇETİNKAYA Z., ALTINDİŞ M., Genitoüriner infeksiyonlu olgularda Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum sıklığının araştırılması, 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın (19.09.2004-23.09.2004).
Özet bildiri
28. ALTINDİŞ M., ŞAFAK B., DEMİRTÜRK N., AKTEPE O. C., DEMİRDAL T., ÇETİNKAYA Z., ARSLAN F., Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları, 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın (19.09.2004-23.09.2004).
Özet bildiri
29. ÇETİNKAYA Z., AKTEPE O. C., ÇİFTCİ İ. H., ŞAFAK B., ALTINDİŞ M., Klinik örneklerden izole edilen Klebsiella izolatlarının antibiyotiklere duyarlılıkları, 19. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya (30.05.2004-03.06.2004).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. H.pylori tanısında Florösan İn situ Hibridizasyon ve Diğer Hızlı Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Eşlik Eden Klaritromisin Direnci Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2006-09.04.2008.
Üyelikler
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Üye, 2017-.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ, Üye, 2009-.
Katıldığı Kurslar
”Temel Eğitim Becerileri” ve ”Klinikte Öğrenme ve Değerlendirme”, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 23.07.2018-27.07.2018.
Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14.08.2017-18.08.2017.
KLİMUD OKULLARI-3, Yer:Osmangazi Üniversitesi, 10.04.2017-14.04.2017.
Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu: EUCAST´e geçiş, Yer:Ege Üniversitesi, 19.02.2016-20.02.2016.
Araştırma Görevlisi Temel Eğitim Kursu, Yer:AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, 21.02.2007-23.02.2007.
Aldığı Sertifikalar
Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık Yeterlilik Belgesi, Yer:Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 01.11.2017-01.11.2027.
UYGULAMALI İLERİ IIF(IFA) VE OTOANTİKOR TESTLERİ KURSU, Yer:Ankara, 11.03.2017-12.03.2017.
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Kursu, Yer:Ege Üniversitesi, 11.02.2013-12.03.2013.
1. Ulusal Hemaferez Kongresi-Hemaferez Sertifikasyonu, Yer:İstanbul, 09.10.2003-10.10.2003.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
5.Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Yer:Gloria Golf Hotel, Düzenleyenler:PROBİYOTİK PREBİYOTİK DERNEĞİ, 11.10.2018-14.10.2018.
1st International Health Sciences and Life Congress, Yer:Mehmet Akif Üniversitesi, 02.05.2018-05.05.2018.
13. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Yer:Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, KLİMUD, ADTS, 06.04.2018-08.04.2018.
Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Yer:Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi, Düzenleyenler:Trakya Üniversiteler Birliği, 23.11.2017-25.11.2017.
9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği(KLİMUD), 18.11.2016-18.11.2016.
37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği(KLİMUD), 16.11.2016-20.11.2016.
3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği(KLİMUD), 19.11.2015-22.11.2015.
2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği(KLİMUD), 10.11.2013-13.11.2013.
1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği(KLİMUD), 12.11.2011-16.11.2011.
13. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 14.03.2007-18.03.2007.
İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Moleküler Mikrobiyolojik Yaklaşım Sempozyumu, Yer:Adnan Menderes Üniversitesi, Düzenleyenler:Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Kl. Mik. Anabilim dalı, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 26.05.2006-26.05.2006.
3. Ulusal Chlamydia İnfeksiyonları Simpozyumu, Yer:Afyonkarahisar, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Afyon Kocatepe Üniversitesi , 26.04.2006-29.04.2006.
Türk İmmünoloji Derneği Bölge Toplantıları-4, Yer:Afyonkarahisar, Düzenleyenler:Türk İmmünoloji Derneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 25.11.2005-26.11.2005.
12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 16.11.2005-20.11.2005.
2. Ulusal AIDS Sempozyumu, Yer:Foça, Düzenleyenler:AIDS Savaşım Derneği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 02.12.2004-05.12.2004.
31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Yer:Kuşadası, Düzenleyenler:Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, 19.09.2004-23.09.2004.
1. Ulusal Hemaferez Kongresi, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Hemaferezis Derneği, 09.10.2003-10.10.2003.